Strony Samorządowe

Wspólnota Samorządowa http://www.wspolnota.org.pl

Portal internetowy „Samorząd” http://www.samorzad.pl

Portal internetowy „Gminy” http://www.gminy.pl

Portal internetowy „Ratusz” http://www.ratusz.pl

Index miast według SunSite  http://sunsite.icm.edu.pl/poland/tour/

Interaktywna mapa miast polskich  http://www.studio-net.com.pl/polska.html

Serwis Informacyjny „Polska on Line” http://www.pol.pl/si/kraj/index.htm

Ogólnopolska Rada Gospodarcza Gmin  http://www.orgg.qdnet.pl/

Strona oficjalna Polski http://www.polska.pl/panstwo/umiasta.html

Agencja Rynku Komunalnego  http://www.ark.com.pl

Poznański Serwis Oświatowy  http://www.city.poznan.pl/oswiata

System Analiz Samorządowych  http://www.selfgov.gov.pl

System Inicjatyw Samorządowych SSI  http://www.ssi.wokiss.pl

Sejmik Samorządowy Woj. Poznańskiego  http://www.sswp.wlkp.pl/