Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Projekt realizowany jest w okresie: od 06.12.2019 do 31.10.2021

Głównym celem projektu jest:

Budowa drogi rowerowej wraz z oświetleniem, która przyczyni się stworzenia spójnego i bezpiecznego systemu gminnej infrastruktury rowerowej. Rezultatem będzie zwiększenie udziału podróży rowerem w ramach wszystkich przemieszczeń na obszarze gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Budowa ścieżki rowerowej pozwoli na zwiększenie dostępności potencjalnych źródeł i celów podróży, a rower stanie się alternatywą komunikacyjną.

Projekt zakłada:

  • Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 322011P Lusówko – Sierosław o łącznej długości 2 136,37 m. i szerokości 2 m wraz z oświetleniem
  • Budowę oświetlenia drogowego na odcinka drogi od ul. Edmundowskiej w Jankowicach do ul. Morskiej w Lusówku.
  • Kampanię promującą transport publiczny i rowerowy, zachęcającą do częstszego wybierania transportu publicznego i rowerowego zamiast samochodu jako podstawowego środka przemieszczania się w obrębie Gminy.

Planowane efekty projektu:

Stworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej w Gminie Tarnowo Podgórne, zmniejszenie

emisji CO² dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego zamiast samochodowego w codziennych dojazdach na terenie gminy, w szczególności:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 19 491Mg CO2 na rok
  • Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych 22 680,00 osób/rok

Wartość projektu: 2 450 020,99

Wartość dofinansowania: 2 076 044,62