Plan Rozwoju Lokalnego

Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne,

Przed nami najważniejszy moment w procedurze tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego 2023 – 2028: głosowanie.

Prezentujemy stronę z listą zawierającą propozycję zadań inwestycyjnych – lista powstała na podstawie zgłoszeń od radnych Gminy, sołtysów, rad sołeckich oraz indywidualnych wniosków i sygnałów mieszkanek i mieszkańców. Inwestycje podzieliliśmy na dwie grupy: o charakterze ogólnogminnym i lokalne, dotyczące Państwa miejscowości.

W głosowaniu to Państwo, mieszkanki i mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, ustalą hierarchię zadań. Te inwestycje, które otrzymają najwięcej Państwa głosów, będziemy realizować jako pierwsze (tym razem ostateczny dokument, ze względu na niepewność finansów samorządowych, nie będzie określał konkretnego roku realizacji poszczególnych inwestycji, a jedynie wyznaczy kolejność).

Gorąco zachęcam do głosowania: 14 – 17 listopada w formie elektronicznej, a 20 listopada – w lokalach wyborczych. To wyraz naszej obywatelskiej odpowiedzialności i współdecydowania o kierunkach rozwoju Gminy i naszych miejscowości.

Wspólnie stwórzmy dokument, który jest konstytucją inwestycyjną naszej Gminy.

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Plan Rozwoju Lokalnego 2023-2028?

Plan Rozwoju Lokalnego 2023-2028 (PRL) to konstytucja inwestycyjna Gminy Tarnowo Podgórne. Ten dokument tworzony przez mieszkańców Gminy – na podstawie zgłoszeń od radnych Gminy, sołtysów, rad sołeckich oraz indywidualnych wniosków i sygnałów mieszkanek powstały listy zadań inwestycyjnych: ogólnogminne i lokalne – dla każdej miejscowości.

W głosowaniu to mieszkanki i mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne ustalą hierarchię zadań. Inwestycje, które otrzymają najwięcej głosów, będziemy realizować jako pierwsze. Tym razem ostateczny dokument, ze względu na drożyznę i niepewność gospodarczą, nie będzie określał konkretnego roku realizacji poszczególnych inwestycji, a jedynie wyznaczy kolejność.

Planujemy, by ostateczny projekt Planu Rozwoju Lokalnego 2023 – 2028 w formie projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy jeszcze w I kwartale 2023 r.

Skąd się wzięły propozycje do PRL 2023-2028?

Do 30 czerwca 2022 r. projekty zgłaszały rady sołeckie poszczególnych miejscowości oraz indywidualnie mieszkańcy. Propozycje te zostały sprawdzone i wycenione przez wydziały Urzędu Gminy. Propozycje zostały podzielone na dwie grupy: ogólnogminne i lokalne.

Dlaczego są dwie kategorie inwestycji?

Zgłoszone propozycje podzielone zostały na dwie kategorie: ogólnogminne i lokalne.

Przedsięwzięcia ogólnogminne to takie, które co prawda są w konkretnej miejscowości, ale ich oddziaływanie dotyczy całej gminy. Listę tych propozycji otrzyma każdy głosujący – zarówno w głosowaniu internetowym, jak i tradycyjnym (ta sama karta do głosowania dla wszystkich głosujących). Z tej listy wybieramy 1 zadanie.

Zadania lokalne to takie, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców danej miejscowości. W trakcie głosowania internetowego mieszkańcy konkretnej miejscowości zobaczą tylko „swoje” propozycje. W głosowaniu tradycyjnym mieszkańcy konkretnej miejscowości dostaną kartę do głosowania ze „swoimi” zadaniami. Z tej listy wybieramy 2 zadania.

Kto może głosować?

W głosowaniu udział biorą pełnoletni mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, wpisani do Rejestru Wyborców w naszej Gminie.

Wpisane do Rejestru Wyborców są „z urzędu” osoby zameldowane na pobyt stały, natomiast osoby stale zamieszkujące, ale nie zameldowane na pobyt stały, mogą wpisać się na wniosek.

Aby dokonać wpisu do Rejestru Wyborców na wniosek należy udokumentować zamieszkiwanie na terenie Gminy TP poprzez dołączenie do wniosku np.:

 • pierwsza strona PIT 36 lub PIT 37,
 • faktury opłacające media pod danym adresem,
 • potwierdzenie złożenia deklaracji opłacającej wywóz odpadów.

Jeżeli chcesz się dopisać do Rejestru Wyborców w Gminie Tarnowo Podgórne i zagłosować w Planie Rozwoju Lokalnego, to wniosek o taki wpis musisz złożyć do 28 października 2022 r.

Jeśli ktoś nie ma pewności, gdzie jest dopisany do Rejestru Wyborców, można to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy (ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 27).

Jak mogę zagłosować?

Wprowadziliśmy dwie możliwości głosowania – internetowo i tradycyjnie w lokalach wyborczych.

Internetowe głosowanie potrwa od 14 listopada do 17 listopada. Po tym terminie możliwość głosowania internetowego zostanie zamknięta. 20 listopada w godz., 8.00 – 20.00 zapraszamy do głosowania tradycyjnego.

Osoby które zagłosowały internetowo nie będą mogły ponownie zagłosować tradycyjnie.

Bez względu na sposób głosowania głosujący oddaje 1 głos na projekt ogólnogminny i 2 głosy na projekty lokalne.

Gdzie odbędzie głosowanie tradycyjne?

Głosowanie tradycyjne, za pomocą kart do głosowania, odbędzie się w każdej miejscowości. 20 listopada punkty do głosowania będą otwarte w godz. 8.00 – 20.00:

 • Baranowo: Świetlica wiejska w Baranowie, ul. Spokojna 2b
 • Batorowo: Świetlica wiejska w Batorowie, ul. Stefana Batorego 67
 • Ceradz Kościelny: Świetlica wiejska w Ceradzu Kościelnym, Plac Harcerski 4
 • Chyby: Świetlica wiejska w Chybach, ul. Szamotulska 22
 • Góra: Świetlica wiejska w Górze, ul. Szkolna 3A
 • Jankowice: Świetlica wiejska w Jankowicach, ul. Wiśniowa 2a
 • Kokoszczyn: Świetlica wiejska w Kokoszczynie, ul. Dworcowa 6
 • Lusowo: Świetlica wiejska w Lusowie, ul. Ogrodowa 3b
 • Lusówko: Świetlica wiejska w Lusówku, ul. Zespołowa 1
 • Przeźmierowo: Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48 (hol nowego skrzydła)
 • Rumianek: Świetlica wiejska w Rumianku, ul. Parkowa 6a
 • Sady: Świetlica wiejska w Sadach, ul. Poprzeczna 3
 • Sierosław: Świetlica wiejska w Sierosławiu, ul. Dworska 3
 • Swadzim: Świetlica wiejska w Swadzimiu, ul. Lipowa 11a
 • Tarnowo Podgórne, sala GKS Tarnovia, ul. 23 Października 34
 • Wysogotowo: Świetlica wiejska w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 127
Dlaczego zgłaszanego przeze mnie projektu nie ma wśród propozycji do głosowania?

Wszystkie zadania zgłoszone zostały przeanalizowane przez wydziały Urzędu Gminy. Okazało się, że kilka zgłoszonych propozycji dotyczyło zadań inwestycyjnych, których realizacja już została rozpoczęta w ramach aktualnego budżetu Gminy. Kilka innych dotyczyło mniejszych zadań, realizowanych na bieżąco przez Gminę – tych również nie poddajemy pod głosowanie.

Kiedy Plan Rozwoju Lokalnego 2023 - 2028 zostanie ostatecznie opracowany?

Planujemy, by ostateczny projekt Planu Rozwoju Lokalnego 2023 – 2028 w formie projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy jeszcze w I kwartale 2023 r.