Ogłoszenia dla NGO

Powiat Poznański ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

29.11.2021

Konkurs obejmuje projekty z zakresu: – turystyki, – edukacji, – kultury i sztuki, – kultury fizycznej, – pomocy społecznej, – ochrony i promocji zdrowia, – ratownictwa i ochrony ludności,   W konkursie mogą wziąć udział: – organizacje pozarządowe, – podmioty kościelne, – stowarzyszenia JST, – spółdzielnie socjalne, – podmioty sportowe (UWAGA: szczegółowo zakres potencjalnych beneficjentów […]

Szkolenie i indywidualne konsultacje w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 2 grudnia 2021 Zapraszamy!

24.11.2021

Szanowne Organizacje Pozarządowe w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną i dużym ryzykiem zakaźnym rezygnujemy ze szkolenia w dużej grupie, jednak mamy dla Państwa propozycję dwóch spotkań doradczych w małych grupach do 5 osób. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Tarnowie Podgórnym zaprasza Państwa na specjalne szkolenie i konsultacje indywidualne w dniu 2 grudnia (czwartek) od 17:00 […]