Ogłoszenia dla NGO

Inkubator Włączenia Społecznego- możliwość uzyskania grantu na innowacje na rzecz osób wykluczonych

02.08.2021

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczęła realizację projektu Inkubator Włączenia Społecznego . Celem projektu jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Inkubator, utworzony w ramach projektu, jest miejscem, gdzie każda […]

Bezpłatne Szkolenie – Wszystko co Zarząd i Współpracownicy powinni wiedzieć dla dobra swojej Organizacji

11.06.2021

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Tarnowie Podgórnym zaprasza organizacje pozarządowe działające oraz planujące działania na rzecz mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na bezpłatne szkolenie Praktyczna wiedza dla NGO: Funkcjonowanie Finansowanie działa Koszty i wydatki Termin: 25.06.2021 w godz. 17:00-19:00 Miejsce: GKS Tarnovia ul. 23 Października 34, Tarnowo Podgórne Rejestracja uczestników: kontakt@fundacjaintegro.pl, tel. 608 636 171 PROJEKT […]

KONKURS GRANTOWY GOZpodarne WYZWANIE

31.05.2021

Konkurs GOZpodarne wyzwanie skierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, szkół oraz innych podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnych. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie konkursowej i opisać pomysł na inicjatywę skierowaną do społeczności lokalnych zachęcającą do podejmowania aktywności w obszarze gospodarki cyrkularnej lub kształtującą odpowiedzialne wybory konsumenckie. Zgłoszenia […]

Centrum PISOP przeprowadza Diagnozę sektora pozarządowego w Wielkopolsce

20.05.2021

Do udziału w badaniu zapraszamy  przedstawicieli organizacji społecznych i grup nieformalnych Ankieta dostępna jest tutaj Ankieta składa się z 14 pytań. Jej wypełnienie nie zajmie nie więcej niż 20 minut. Zebrane dane posłużą  Centrum PISOP do przygotowania oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego  realizowanego przez Centrum PISOP na rzecz wielkopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Wspólnie […]

Spotkanie otwarte z NGO – województwo wielkopolskie

13.05.2021

    Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.   Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom. Zgłoszenia udziału w spotkaniu poprzez link tutaj kliknij Osobom zgłoszonym […]