Ogłoszenia dla NGO

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

18.11.2020

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej wymienionego zadania publicznego. PRIORYTET XI: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ […]