Do pobrania

Gmina Tarnowo Podgórne nie zezwala na publikowanie i umieszczanie herbu Gminy w jakichkolwiek materiałach i mediach reklamowych i promocyjnych. Użycie herbu Gminy następuje tylko w porozumieniu pisemnym i za zgodą władz Gminy.

Logotyp Gminy „Poziom bliżej” może być stosowany ściśle wg zasad opisanych w .pdf CI, może być tylko wykorzystywany przez osoby, instytucje, firmy, które w sposób ustalony z Gminą prowadzą działania promocyjne powiązane z Gminą (prowadzą stałą współpracę, podlegają sponsoringowi itp.). W innych przypadkach umieszczanie logotypu następuje tylko w porozumieniu pisemnym i za zgodą władz Gminy.

Logotyp „Patronat honorowy Wójta” mogą używać tylko osoby, instytucje, stowarzyszenia, inne ośrodki itd., które podlegają wg odpowiedniej umowy takiemu patronatowi. Logotyp nie jest w żaden sposób tożsamy z logotypem Gminy „Poziom bliżej”, natomiast zaleca się aby używać go samodzielnie (bez „Poziom bliżej”).

Gmina Tarnowo Podgórne oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wyżej wymienionych herbów i logotypów i tylko ona może udzielać pozwolenia na ich wykorzystanie, chyba że podpisano stosowne pisma lub umowy. Nieprawidłowe użycie logotypów, nadużywanie logotypów, bezprawne wykorzystanie logotypów, wykorzystanie logotypu do działań negatywnych podlegać będzie odpowiedzialności prawnej.

Pliki do pobrania: