Remont pomieszczeń szatniowych dla mieszkańców gminy korzystających z infrastruktury OSiR w Przeźmierowie – część II

„Remont pomieszczeń szatniowych dla mieszkańców gminy korzystających z infrastruktury OSiR w Przeźmierowie – część II”

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal”

Projekt realizowany jest od 30.06.2023 do 25.08.2023

Głównym celem projektu jest: przebudowa zespołu szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa łazienek z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych celem stworzenia dogodnych warunków szatniowo-sanitarnych dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSiR w Przeźmierowie oraz profesjonalnych sportowców uczestniczących w organizowanych na terenie ośrodka wydarzeń.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

W wyniku remontu pomieszczenia zostaną dostosowane do nowych potrzeb użytkowych i funkcjonalnych Ośrodka oraz współczesnych standardów jakości. Wykonane zostaną  nowe podziały funkcjonalne pomieszczeń, wymienione instalacje sanitarne oraz elektryczne. Powstaną dwie szatnie – każda na 15 osób. Do szatni przynależeć będą dwa węzły higieniczno-sanitarne obejmujące pomieszczenia z natryskami, umywalkami i kabiną WC. Jedna z toalet zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont poprzez zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej pozwoli także odpowiednio zwentylować nowe pomieszczenia.

Wartość projektu: 457 575,74 zł

Dofinansowanie: 100 000,00 zł