Modernizacja Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym

Zadanie realizowane ze środków województwa wielkopolskiego zgodnie z umową nr 23/DK/KK/2022 z 19.08.2022 r.

Projekt realizowany jest w okresie: od 02.06.2022 do 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 199 645,35 zł

Wartość dofinansowania: 80 000,00

Głównym celem projektu jest:

Modernizacja istniejącej infrastruktury Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym celem stworzenia spójnej, bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni kulturalnej, dedykowanej wszystkim mieszkańcom gminy. Dzięki wymianie przestarzałych i wadliwych elementów infrastruktury budynek zostanie dostosowany do nowych, rosnących potrzeb funkcjonalnych Ośrodka Kultury. Bardziej komfortowe warunki pozwolą na podniesienie rangi obiektu, poszerzenie oferty dla mieszkańców i organizację większej ilości wydarzeń o coraz większym znaczeniu dla środowiska kulturalnego.

Projekt zakłada:

  • Wymianę okładzin podłogowych w ciągach komunikacyjnych i na klatce schodowej;
  • Roboty malarsko-tynkarskie;
  • Wymianę balustrad;
  • Montaż dodatkowego i wymianę istniejącego oświetlenia ekspozycyjnego w rotundzie;
  • Wygłuszenie akustyczne sal zajęciowych;
  • Wymianę oświetlenia roboczego sceny;
  • Wymianę ekranu projekcyjnego;
  • Wymianę urządzeń oświetlenia scenicznego;