Budowa ul. Kasztanowej w Chybach oraz budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w Baranowie

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość inwestycji: 11.052.318,25zł

Wartość dofinansowania: 5.000.000,00 zł

Inwestycja obejmuje m. in.:

 • budowę nowej nawierzchni jezdni
 • budowę i przebudowę chodnika oraz dojść do posesji
 • budowę zjazdów i miejsc postojowych
 • budowę zatoki postojowej przy szkole
 • budowę kanału technologicznego
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej
 • budowę rowu przydrożnego
 • przebudowę gazociągu, kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej
 • umocnienie terenów przyległych warstwą humusu z obsianiem trawą, zieleń.

Ul. Kasztanowa – długość ok 830m,

 1. Platynowa – długość ok 574m ,
 2. Szamotulska – długość ok 241m