Ukmerge – Litwa

Akt Partnerski podpisany: 9.03.1999 r.

Nasza znajomość z Rejonem Ukmerge została nawiązana w 1998 r. Pełniący wówczas funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Gminy Tadeusz Czajka spotkał się z przedstawicielami tego litewskiego rejonu podczas I Forum Polsko-Litewskiego, zorganizowanego przez prezydentów Warszawy i Wilna. Zaprosił ich do naszej Gminy i… po prostu między nami zagrało. Już niecały rok później, 9 marca 1999 r.,  zawarto umowę  partnerską, a dokument podpisali Wójt Waldy Dzikowski i Mer Antonas Dambrauskas. Oboje zadeklarowali budowanie współpracy w zakresie wymiany młodzieży, lokalnych grup i organizacji oraz samorządów. Ta przyjaźń trwa do dzisiaj.

Ukmerge, którego polska nazwa to Wiłkomierz, jest jednym z najstarszych miast na Litwie. Wzmianka o wybudowanym tu zamku pochodzi z 1225 (ruiny zamku do dzisiaj znajdują się na wzgórzu w miejskim parku). Prawa miejskie Ukmerge uzyskało na początku XV wieku. Jednym z najważniejszych wydarzeń z historii Rejonu była średniowieczna bitwa pod Wiłkomierzem, rozegrana 1 września 1435 r. (największą na Litwie). Wówczas wojska polskie Jakuba Kobylańskiego i litewskie Zygmunta Kiejstutowicza rozgromiły liczniejsze wojska krzyżaków inflanckich, Świdrygiełły i Tatarów. Bitwa zakończyła się całkowitą klęską Świdrygiełły i ostatecznie złamała potęgę inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego.

Będąc dzisiaj w Ukmerge na pewno warto zobaczyć kościół katolicki pw. św. Piotra i Pawła neoklasycystyczny z 1800 r. z cennym wyposażeniem wnętrza i stojącą obok niego dzwonnicę. Ciekawa jest też historia innego kościoła katolickiego – pw. św. Trójcy. Ten tzw. kościół szkolny, fundowany wraz z klasztorem pijarów ze składek okolicznej szlachty, w 1863 r. został przebudowany na cerkiew prawosławną, potem w 1919 r. został zwrócony katolikom. Po wojnie stał wiele lat zamknięty i dopiero w 1991 został ponownie udostępniony wiernym.

Nasza współpraca z Ukmerge to przede wszystkim międzynarodowe spotkania obu społeczności, organizowane przez litewską gminę (międzynarodowe obozy młodzieżowe, plenery fotograficzne, warsztaty dla wolontariuszy).

Oczywiście współpracują ze sobą również samorządy – delegacje z Ukmerge regularnie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach organizowanych w Tarnowie Podgórnym w ramach Dni Gminy, dzieląc się przykładami dobrych praktyk realizowanych w Rejonie. Również nasi reprezentanci wyjeżdżają na obchody Święta Miasta Ukmerge.

Warto podkreślić, że spotkania samorządowców w Ukmerge owocują nawiązywaniem kontaktów z kolejnymi gminami. To właśnie tam spotkaliśmy przedstawicieli włoskiego Cologno al Serio i łotewskiego Livani, z którymi później podpisaliśmy umowy partnerskie. Również w Ukmerge nastąpiło trwałe odnowienie współpracy z Kamieńcem Podolskim z Ukrainy. Ukmerge to z pewnością miasto spotkań!