Szemud – Polska

Akt Partnerski podpisany: 31.08.2020 r.

Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego,
w powiecie wejherowskim i graniczy z trójmiastem. Zajmuje powierzchnię 175,86 km2, składa się z 23 sołectw, które zamieszkuje ponad 18 tysięcy mieszkańców. Sielskiego charakteru regionu dodają tereny rolnicze, lasy, jeziora i czystość powietrza.

Siedzibą władz samorządowych jest Szemud. Od 2013 roku funkcję Wójta Gminy Szemud pełni Ryszard Kalkowski, rodowity mieszkaniec gminy.

Gmina Szemud stawia na nowoczesność i dynamiczny rozwój. Priorytety to: rozwój dróg, komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym: drogowej i wodno-kanalizacyjnej, czego rezultatem jest poprawa, jakości codziennego życia mieszkańców. Śmiało i efektywnie korzystamy z funduszy pozabudżetowych.  Trafną decyzją władz gminy było utworzone Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o.

Efektem otwartości władz na inwestycje jest pręży rozwój sektora
usługowo-produkcyjnego. Na terenie Gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, natomiast kilkadziesiąt firm reprezentuje różne branże.

Gmina posiada rozbudowaną i wyposażoną w najnowsze technologie bazę oświatową, kulturalną i sportową. Gmina prowadzi 8 szkół publicznych oraz na jej terenie funkcjonuje
7 placówek niepublicznych.  Zapewniamy warunki do własnego rozwoju mieszkańców
w prężnie działających klubach sportowych i stowarzyszeniach, dotowanych ze środków gminy. Flagowa inwestycja 2020 roku, to kompleks sportowy wraz z basenem przy szkole
w Kielnie.

Na terenie gminy powstaje droga ekspresowa S6, główna trasą drogową
Pomorza  należąca do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego.

Gmina Szemud znana jest z kultywowania kultury, obyczajów i tradycji kaszubskich. Organizowane są wydarzenia o zasięgu regionalnym i międzynarodowym, m.in. dożynki, festyny, zawody itp. mające na celu integrację lokalnego społeczeństwa, odwiedzających gminę turystów oraz zaproszonych gości.