Soleczniki – Litwa

Akt Partnerski podpisany: 5.05.2006 r.

Pierwsze kontakty nawiązane zostały na polu edukacji przez  Krystynę Sembę i Henryka Witkowskiego, a następnie zacieśnione podczas spotkania ówczesnego Wójta Waldy Dzikowskiego z kierownikiem Wydziału Oświaty w solecznickim Urzędzie Antonim Jankowskim. Potem współpraca zaczęła się mocno rozszerzać i umacniać – przez wiele lat dzieci z naszej Gminy jeździły na wakacyjny wypoczynek do Solecznik. Był to też czas bardzo silnej pomocy rzeczowej dla polskich szkół w Rejonie – pomagał nie tylko nasz samorząd, ale przede wszystkim przedsiębiorcy z naszej Gminy, przekazując materiały budowlane i środki czystości, książki i artykuły szkolne.

Umowa partnerska z Rejonem Solecznickim została podpisana 5 maja 2006 r. przez Wójta Kazimierza Marchlewskiego i Mera Leonarda Talmonta.

Ale najsilniej połączyła nas kultura. O tym, jak intensywne są to kontakty, świadczy kalendarz koncertów i występów – wystarczy wymienić wydarzenia z ostatnich lat. Podczas gminnych obchodów Kaziuków wystąpiły zespoły Ejszyszczanie i Solczanie. W październiku 2015 r. Orkiestra Dęta Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach uczestniczyła w V Europejskim Spotkaniu Orkiestr w Tarnowie Podgórnym. W Jaszunach podczas dożynek gminnych w 2013 r. wystąpili nasi „Lusowiacy”, z kolei delegacja z Jaszun w 2015 r. uczestniczyła w VII Zjeździe Jankowiczan, nadając temu wydarzeniu międzynarodowy charakter. Naszą Gminę odwiedzili również słuchacze solecznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnicząc w Spartakiadzie Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne.

Jednym z największych przedsięwzięć kulturalnych było wspólne wystawienie Pop-Oratorium Miłosierdzie Boże – przy tym projekcie pracowali wspólnie m.in. członkowie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego, uczniowie naszej Samorządowej Szkoły Muzycznej, Chór „Il canto” z Solecznik, Chór Szkoły Muzycznej w Ejszyszkach, instrumentaliści Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach. Premiera miała miejsce w sierpniu 2013 r. w Rejonie Solecznickim (w Ejszyszkach), a później utwór był prezentowany m.in. w naszej Gminie (podczas Lusowskich Spotkań Muzycznych).

Partnerska współpraca to również systematyczna pomoc dla osób potrzebujących z Rejonu Solecznickiego, którą koordynują Wojciech Janczewski, prezes Stowarzyszenia „Dar Serc” i Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Edward Sobański. Od 2000 r. na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, a nierzadko również w ciągu roku organizowane są transporty z darami dla Polskiego Domu Dziecka, polskich placówek edukacyjnych oraz Caritasu.

W Solecznikach warto zatrzymać się na dłużej, by posłuchać o naszej wspólnej historii, obejrzeć ciekawe zabytki, zobaczyć miejsca związane z Adamem Mickiewiczem. Z racji swojego położenia (40 km od Wilna) miejscowość jest  punktem wypadowym dla wycieczek do litewskiej stolicy. Z Rejonem związany był Adam Mickiewicz, który obserwował obrzęd Dziadów na cmentarzu w Solecznikach 2 listopada 1821 r. i później opisał go w swoim dramacie. Pomnik Adama Mickiewicza stoi na najważniejszym placu w Solecznikach. Ciekawą historię ma Pałac Balińskich w Jaszunach, którego restauracja zakończyła się w 2015 r. Można zajrzeć do Republiki Pawłowskiej – tu w XVIII w . ks. Paweł Ksawery Brzostowski zniósł w swych posiadłościach pańszczyznę, a ziemię rozparcelował pomiędzy chłopów (republika miała własną konstytucję, herb, pieniądze, parlament, szkołę itp.). Rejon Solecznicki to także lasy – największym masywem leśnym jest Puszcza Rudnicka, z niesamowitymi, ciekawymi, nierzadko dzikimi trasami turystycznymi.

Dzisiaj Rejon Solecznicki to największe skupisko Polaków na Litwie – stanowią oni ok. 80 % mieszkańców tego terenu. Do Solecznik warto pojechać, by doświadczyć ich niesamowitej gościnności i otwartości.