Fronreute – Niemcy

Akt Partnerski podpisany: 31.07.1995 r.

Pierwszym krokiem w nawiązywaniu partnerstwa pomiędzy gminami Tarnowo Podgórne i Fronreute było spotkanie w 1986 r. Ewalda Kohlera z Ravensburga z księdzem Henrykiem Rękosiem i Kazimierzem Szulcem. Podczas rozmów ustalono, że przy parafii w Tarnowie Podgórnym powstanie grupa młodzieżowa, która nawiąże kontakty z rówieśnikami z Blitzenreute. Pierwsze spotkanie młodzieży odbyło się w 1987 r. w naszej Gminie, rok później polska grupa pojechała do Niemiec.

Oficjalną umowę partnerską pomiędzy samorządami zawarto 31 lipca 1995 r. Podpisy złożyli: ówczesne władze: Wójt Waldy Dzikowski, burmistrz Roland Bürkle oraz księża: Henryk Rękoś i Karl Mohn. Ciekawostką jest to, że akty partnerskie z polski do Niemiec zostały dostarczone przez grupę biegaczy sztafetowych z Fronreute.

Obecnie współpracę pomiędzy gminami koordynują organizacje pozarządowe: po naszej stronie Stowarzyszenie Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute, po stronie niemieckiej Deutsch-Polnische Partnerschaft Fronreute – Tarnowo Podgórne. Najważniejszymi celami tych grup jest podtrzymywanie, rozwijanie i umacnianie więzi i przyjaźni między mieszkańcami obu gmin oraz wymiana doświadczeń z zakresu kultury i tradycji. Co roku mieszkańcy odwiedzają się nawzajem – są to z reguły tygodniowe pobyty.

Działania stowarzyszeń zostały docenione przez władze samorządowe – obie organizacje otrzymały tytuły „Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne””: polska – w 2005 r., a niemiecka – w 2012 r. Ponadto tarnowskie Stowarzyszenie otrzymało w 2011 r. Tarnowskiego Lwa (podczas obchodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia). Natomiast wieloletni wiceprezes Jacek Dobrzeniecki odebrał w 2013 r. z rąk Wójta Tadeusza Czajki tytuł „Aktywny Lokalnie”.

W ramach współpracy delegacja z Fronreute regularnie uczestniczy w obchodach Dni Gminy Tarnowo Podgórne, w tym w międzynarodowych konferencjach, na których poruszane są aktualne tematy społeczne m.in. wyzwania stojące współcześnie przed samorządami lokalnymi podczas konferencji „Dokąd zmierzasz Europo? Dokąd zmierzamy?”.

Natomiast nasze delegacje regularnie biorą udział w Procesjach Krwi Pańskiej w Weingarten, podczas której reprezentanci jadą w procesji konnej. Ta Procesja jest wydarzeniem unikatowym. Od 900 lat w Bazylice św. Marcina w Weingarten (ok. 8 km od Fronreute) czczone są relikwie Św. Krwi Chrystusa. Raz w roku, dzień po Wniebowstąpieniu Pańskim (w dniu zwanym Blutfreitag), wczesnym rankiem relikwia opuszcza mury Bazyliki i w uroczystej procesji konnej „Ku Czci Najświętszej Krwi Chrystusa” przewożona jest ulicami miasta oraz okolicznymi polami, udzielając błogosławieństwa zgromadzonym. Tradycja tej największej w Europie procesji konnej sięga ponad 100 lat. To niezwykle widowiskowe wydarzenie, ponieważ udział w niej bierze ok. 100 parafii, 100 orkiestr i ponad 3 000 jeźdźców.