grafika stop podwyżkom cen gazu

URE uznał pismo Ogólnopolskiego Komitetu za petycję zbiorową

Mailem z dnia 29 października Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że złożone wystąpienie zostanie rozpatrzone jako petycja wielokrotna.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Odpowiedź na petycję zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w terminie obowiązującym, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy.

Sprawa dotycząca problemów ze zmianą sprzedawcy została przekazana zgodnie z kompetencją do Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich.