grafika stop podwyżkom cen gazu

UOKIK przekazuje sprawę do URE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wystąpienie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego przekazał Urzędowi Regulacji Energetyki.

Skan pisma Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów