grafika z napisem apel Rady Miejskiej w Jarocinie

Apel Rady Miejskiej w Jarocinie

Radni Rady Miejskiej w Jarocinie zaapelowali do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o działania zmierzające do wyjaśnienia, czy dostawcy gazu, działający na terenie Gminy Jarocin, nie wykorzystują swojej
monopolistycznej pozycji na rynku.

Treść apelu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Jarocina