Zwierzęta porzucone bądź ranne

Przypominamy, że w przypadku znalezienia zwierząt porzuconych bądź rannych, takie przypadki trzeba zgłaszać Policji (tel. 47 77 148 60) bądź Straży Gminnej (tel. 61 8147 986). Gminnym Lekarzem Weterynarii jest Artur Maślak Gabinet Weterynaryjny VITAL-VET, który interwencję podejmuje WYŁĄCZNIE po otrzymaniu wyraźnego wskazania od wyżej wymienionych służb. Zgodnie z Programem wyłapywane zwierzęta są niezwłocznie przewożone do schroniska lub do gospodarstwa rolnego, z którym nasza Gmina ma podpisaną stosowną umowę.