Pomiar jakości powietrza

Aktualna jakość powietrza na stronie internetowej naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej Syngeos – dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS lub za pośrednictwem strony internetowej urzędu.

W celu monitorowania jakości powietrza Gmina Tarnowo Podgórne zakupiła certyfikowane  urządzenie do pomiaru pyłu PM-10 i PM-2,5 o nazwie pyłomierz automatyczny APM-2. Pomiar wykonywany przez Urząd nie jest ujęty w krajowy monitoringu jakości powietrza, stanowi on wyłącznie pomiar lokalny służący wyznaczeniu miejscowej  oceny stanu powietrza w zakresie pyłów PM-10 i PM-2,5. Prowadzony pomiar wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi normami w naszym kraju.

 W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)
  1. Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
  2. Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
  3. Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.
  4. Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 – 25 µg/m3 (średni-roczny).

Pomiar lokalny w Ceradzu Kościelnym (13 – 27 kwietnia 2022 r.)

Pomiar lokalny w Sadach (29 marca – 13 kwietnia 2022 r.)

Pomiar lokalny w Tarnowie Podgórnym (15-29 marca 2022 r.)

Pomiar lokalny w Lusówku (28 lutego 2022 r. – 15 marca 2022 r.)

Pomiar lokalny w Wysogotowie (14 lutego 2022 r. – 28 lutego 2022 r.)

Pomiar lokalny w Chybach (31 stycznia 2022 r. – 14 lutego 2022 r.)

Pomiar lokalny w Przeźmierowie (16 grudnia 2021 r. – 4 stycznia 2022 r.)

Pomiar lokalny w Sierosławiu (7 – 16 grudnia 2021 r.)

Pomiar lokalny w Sierosławiu (19 listopada 2021 r. – 7 grudnia 2021 r.)

Pomiar lokalny w Lusowie (2 marca 2021 r. – 13 kwietnia 2021 r.)

Pomiar lokalny w Przeźmierowie (22 stycznia 2021 r. – 2 marca 2021 r.)

Pomiar lokalny w Przeźmierowie (7 grudnia 2020 r. – 22 stycznia 2021 r.)

Pomiar lokalny w Przeźmierowie (19 listopada – 7 grudnia 2020 r.)

Pomiar lokalny w Baranowie (3 – 19 listopada 2020 r.)

Pomiar lokalny w Baranowie (14 – 29 stycznia 2020 r.)

Pomiar lokalny w Tarnowie Podgórnym (9 grudnia 2019 r. – 13 stycznia 2020 r.)

Pomiar lokalny w Przeźmierowie (25 listopada – 9 grudnia 2019 r.)

Pomiar lokalny w Sadach (8 – 25 listopada 2019 r.)

Pomiar lokalny w Lusowie (12 kwietnia – 21 maja 2019 r.)

Pomiar lokalny w Przeźmierowie (4 luty – 18 marca 2019 r.)

Pomiar lokalny w Przeźmierowie (7 grudnia 2017 r. – 25 stycznia 2018 r.)