Pomiar hałasu

W celu monitorowania hałasu w miejscowości Przeźmierowo, Gmina Tarnowo Podgórne zakupiła czujnik pomiaru hałasu firmy „Syngeos”, który został zamontowany w Przeźmierowie na ul. Magazynowej. Od teraz pomiar będzie wykonywany przez cały rok całodobowo. Każdy mieszkaniec na bieżąco będzie mógł śledzić wyniki zamieszczane w czasie rzeczywistym (uśrednianie w przedziale 4 minut) z określeniem stanu oddziaływania. Poziom hałasu można sprawdzić na specjalnej stronie. Przygotowaliśmy dla ciebie również historię pomiaru hałasu.

Raporty z Monitoringu ciągłego hałasu:

W czerwcu ubiegłego roku na zlecenie naszej Gminy zostały przeprowadzone pomiary hałasu w Przeźmierowie. Ten termin został wybrany z uwagi na trwający już w tym czasie znaczący wzrost w komunikacji lotniczej, wynikający z rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego. Wykonanie opracowania miało na celu określenie faktycznego wpływu hałasu na otaczające środowisko oraz uciążliwość hałasu od startów i lądowań statków powietrznych użytkowanych na lotnisku. Pomiary przeprowadzono w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej.

W badanym okresie zarejestrowano 1 079 operacji lotniczych w porze dziennej (co daje średnio 36 operacji na dzień, przy największej liczbie operacji jednego dnia – 53) i 258 w porze nocnej (średnio poniżej 9 operacji na noc – przy dwóch nocach z liczbą 13 operacji). Pomiar prowadzony był w wewnętrznym obszarze strefy ograniczonego użytkowania, w jednym z najbardziej narażonych na hałas miejscu, znajdującym się na przedłużeniu pasa startowego w odległości 940 m od jego końca.   Otrzymane wyniki potwierdziły znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm. Średnie wartości średniego poziomu ekwiwalentnego dla każdej doby oraz wyznaczony na ich podstawie równoważny poziom hałasu dla pory dnia i pory nocy wynosił odpowiednio 64,0 i 60,5 dB, podczas gdy dopuszczalne normy to 60,0  i 50,0. Co istotne, przeprowadzone przez nas badania, pomimo że nie były przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację PCA, nie odbiegały od danych zarejestrowanych przez monitoring prowadzony na zlecenie Portu Lotniczego. W bieżącym roku przeprowadzimy kolejny pomiar, ustawiając tym razem urządzenie w zewnętrznym obszarze strefy ograniczonego użytkowania. Z wynikami przeprowadzonego przez nas pomiaru można zapoznać się klikając na odpowiednie linki poniżej.

Piotr Kaczmarek
II Zastępca Wójta

  • Sprawozdanie z badań pomiaru hałasu prowadzonych w terminie 1 czerwca 2016 – 1 lipca 2016 [POBIERZ TUTAJ]
  • Sprawozdanie z badań pomiaru hałasu prowadzonych w terminie 19 lipca 2016 – 8 sierpnia 2016 [POBIERZ TUTAJ]