Pomiar hałasu

Wzorem lat ubiegłych Gmina Tarnowo Podgórne podpisała umowę z firmą Bruel&Kjaer Polska na prowadzenie ciągłego monitoringu pomiaru hałasu w Przeźmierowie. Poznaj szczegóły. Każdy może monitorować hałas w czasie rzeczywistym – wystarczy wejść na stronę https://public.envcloud.com/ugt/tarnowo

Warto wiedzieć, że nie wymaga to żadnego dodatkowego rejestrowania się bądź logowania. Co ciekawe – można także odsłuchać zapis dźwiękowy przekroczeń dopuszczalnej normy. Dodatkowo na wskazanej stronie publikowane będą raporty tygodniowe (w jęz. angielskim) oraz raporty miesięczne (w języku polskim – tak, jak to było dotychczas na stronie WIOŚ Poznań).

Raporty z Monitoringu ciągłego hałasu:

W czerwcu ubiegłego roku na zlecenie naszej Gminy zostały przeprowadzone pomiary hałasu w Przeźmierowie. Ten termin został wybrany z uwagi na trwający już w tym czasie znaczący wzrost w komunikacji lotniczej, wynikający z rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego. Wykonanie opracowania miało na celu określenie faktycznego wpływu hałasu na otaczające środowisko oraz uciążliwość hałasu od startów i lądowań statków powietrznych użytkowanych na lotnisku. Pomiary przeprowadzono w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej.

W badanym okresie zarejestrowano 1 079 operacji lotniczych w porze dziennej (co daje średnio 36 operacji na dzień, przy największej liczbie operacji jednego dnia – 53) i 258 w porze nocnej (średnio poniżej 9 operacji na noc – przy dwóch nocach z liczbą 13 operacji). Pomiar prowadzony był w wewnętrznym obszarze strefy ograniczonego użytkowania, w jednym z najbardziej narażonych na hałas miejscu, znajdującym się na przedłużeniu pasa startowego w odległości 940 m od jego końca.   Otrzymane wyniki potwierdziły znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm. Średnie wartości średniego poziomu ekwiwalentnego dla każdej doby oraz wyznaczony na ich podstawie równoważny poziom hałasu dla pory dnia i pory nocy wynosił odpowiednio 64,0 i 60,5 dB, podczas gdy dopuszczalne normy to 60,0  i 50,0. Co istotne, przeprowadzone przez nas badania, pomimo że nie były przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację PCA, nie odbiegały od danych zarejestrowanych przez monitoring prowadzony na zlecenie Portu Lotniczego. W bieżącym roku przeprowadzimy kolejny pomiar, ustawiając tym razem urządzenie w zewnętrznym obszarze strefy ograniczonego użytkowania. Z wynikami przeprowadzonego przez nas pomiaru można zapoznać się klikając na odpowiednie linki poniżej.

Piotr Kaczmarek
II Zastępca Wójta

  • Sprawozdanie z badań pomiaru hałasu prowadzonych w terminie 1 czerwca 2016 – 1 lipca 2016 [POBIERZ TUTAJ]
  • Sprawozdanie z badań pomiaru hałasu prowadzonych w terminie 19 lipca 2016 – 8 sierpnia 2016 [POBIERZ TUTAJ]