Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi 2019 rok