Ogłoszenia dla NGO

Ważne terminy: Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych za 2020 rok

15.03.2021

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2021 r. sprawozdania sporządza się i podpisuje elektronicznie. Wszystkie organizacje pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie, muszą to zrobić w tzw. strukturze logicznej. Organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej Każda organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej wysyła sprawozdanie: najpóźniej […]

Konkurs dla organizacji pozarządowych: NOWEFIO 2021

08.03.2021

Dziś startuje Program pt. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich. Program obejmuje pięć priorytetów: Priorytet 1 Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 powinien […]

Akcja Masz Głos 2021 program Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski

16.02.2021

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos! Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – […]