PRL: Pytania i odpowiedzi

Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców

Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu są wpisywane do budżetu Miasta na następny rok. Dla przykładu, zwycięskie projekty wybrane w głosowaniu, które odbyło się w czerwcu 2022 r., zostaną wpisane do budżetu Miasta na 2023 r. i właśnie w 2023 r. będą realizowane.

Za realizację projektów wybranych przez mieszkańców odpowiada Urząd Gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych). Wykonawcy będą więc wybierani w drodze przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla organizacji pozarządowych.