Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w Sierosławiu

Wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej

Aby zostać członkiem Rady Sołeckiej w Sierosławiu należy pobrać i wypełnić formularz, który należy dostarczyć do dnia 18 marca do godz. 13:00 do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, do Filii Urzędu w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75C bądź elektronicznie przez adres mail/ePUAP.

Wybory odbędą się 30 marca w godz. 16:00 – 19:00 w świetlicy wiejskiej w Sierosławiu, ul. Dworska 3, 62-080 Sierosław. Po przeprowadzeniu głosowania komisja odczyta protokoły podając wyniki wyborów. Protokoły zostaną niezwłocznie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne

Wybory na członka komisji ds. przeprowadzenia wyborów

Wybór członków komisji odbędzie się 23 marca 2022 roku po zebraniu wiejskim. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów na członka komisji otrzyma jednakową liczbę głosów wchodzą oni w skład komisji na równych prawach. W przypadku gdy do prac w komisji zgłosi się maksymalnie trzech kandydatów, wtedy wyborów nie przeprowadza się. Członkami komisji nie mogą zostać osoby, które kandydują na członka Rady Sołeckiej, lub których małżonkowie, zstępni bądź wstępni oraz rodzeństwo są kandydatami na takie stanowiska.