Wybory do Rady Sołeckiej w Przeźmierowie

[AKTUALIZACJA: 14.03.2022]

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że do komisji do spraw przeprowadzenia wyborów zgłoszono pięć kandydatur. W związku z tym, że jest to wymagana liczba składu Komisji, wyborów nie przeprowadza się. W skład Komisji do spraw przeprowadzenia wyborów wchodzą:

  1. Zbigniew Koczorski
  2. Danuta Czajka
  3. Marian Kiełbasiewicz
  4. Danuta Łączna
  5. Julian Kiełczewski

Zgłoszono cztery kandydatury na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Przeźmierowo:

  1. Dorota Barełkowska
  2. Maria Nowak
  3. Katarzyna Bołdak
  4. Andrzej Nowaczewski

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbędą się w dniu 24.03.2022 r. w godzinach od 19:30 do 20:30 w Auli Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera , ul. Kościelna 46/48 w Przeźmierowie. Mieszkańcy Sołectwa Przeźmierowo w wyborach uzupełnią skład Rady Sołeckiej o dwie osoby. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne można pobrać z naszej strony.

Wybory na członka komisji

Aby zostać członkiem komisji ds. przeprowadzenia wyborów należy pobrać i wypełnić formularz, który należy dostarczyć do dnia 11 marca do godz. 13:00 do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, do Filii Urzędu w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75C bądź elektronicznie przez adres mail/ePUAP.

Wybór członków komisji odbędzie się w dniu 16 marca w godzinach od 16:00 do 19:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo.

Wynik wyborów oraz ogłoszenie składu komisji nastąpi najpóźniej dnia 17 marca do godz. 13:00 poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne. W przypadku gdy do prac w komisji zgłosi się maksymalnie pięciu kandydatów nie przeprowadza się wyborów. Członkiem komisji nie mogą zostać osoby, które kandydują na członka Rady Sołeckiej, lub których małżonkowie, zstępni bądź wstępni oraz rodzeństwo są kandydatami na takie stanowiska.

Wybory na członka Rady Sołeckiej

Aby zostać członkiem Rady Sołeckiej Przeźmierowo należy pobrać i wypełnić formularz, który należy dostarczyć do dnia 11 marca do godz. 13:00 do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, do Filii Urzędu w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75C bądź elektronicznie przez adres mail/ePUAP.

Wybory odbędą się w dniu 24 marca 2022 r. w godzinach od 19:30 do 20:30 w Auli Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo.

Po przeprowadzeniu głosowania komisja odczyta protokoły podając wyniki wyborów. Protokoły zostaną niezwłocznie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne.