Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 20 do 26 lutego odbywa się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach akcji osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z pomocy funkcjonariuszy policji oraz dowiedzieć się więcej o swoich prawach.

Informujemy również, że w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie tel. 800 120 226. Ponadto istnieje możliwości korzystania z wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwości („Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”) – tam można znaleźć wykaz placówek udzielających pomocy