Rusza duża inwestycja drogowa w Chybach i Baranowie

Wójt Tadeusz Czajka podpisał umowę z firmą ROBO-KOP na budowę ul. Kasztanowej w Chybach oraz budowę ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w Baranowie. To największa inwestycji drogowa w tym roku w Gminie Tarnowo Podgórne. Wartość zadania to 14 295 114,76 zł. Zadanie zgodnie z umową ma być wykonane do końca sierpnia 2023 roku.

Co o inwestycji warto wiedzieć? Jaki jest zakres prac?

ul. Platynowa:

 • budowę nowej nawierzchni jezdni,
 • budowę chodnika,
 • budowę zjazdów z betonowej kostki brukowej,
 • budowę zatoki postojowej przy szkole,
 • zamianę rowu na rurociąg,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • umocnienie terenów przyległych warstwą humusu z obsianiem trawą.

ul. Szamotulska:

 • ułożenie krawężnika 20x30x100 oraz ścieku z dwóch rzędów kostki,
 • budowa nawierzchni jezdni na poszerzeniu,
 • przebudowa chodnika z kostki betonowej,
 • przebudowa wysp wyniesionych,
 • przesunięcie studni wpustowych oraz budowa nowych studni,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • przebudowę oświetlenia,
 • budowę sygnalizacji świetlnej.

ul. Kasztanowa:

 • budowę nowej nawierzchni jezdni,
 • budowę zjazdów,
 • budowę chodnika,
 • umocnienie terenów przyległych warstwą humusu z obsianiem trawą,
 • wycinkę zieleni,
 • przebudowę istniejącego przepustu na rowie Sk-49,
 • budowę rowu przydrożnego,
 • budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę odcinka istniejącej
 • kanalizacji deszczowej,
 • budowę przepustu,
 • przebudowę oświetlenia,
 • przebudowę sieci gazowej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • określenie nowych linii rozgraniczających