Inwestycje w Gminie Tarnowo Podgórne: Jaki jest etap prac?

Jakie inwestycje są realizowane w Gminie Tarnowo Podgórne? Co nowego powstanie w poszczególnych sołectwach? Poznajcie szczegóły.

Baranowo

 • trwa przygotowanie przetargu na ponowny wybór wykonawcy budowy ul. Nad Miedzą (w granicach miasta Poznania) – z uwagi na przedłużenie prac związanych z wymianą gazociągu przez PSG
 • ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy przebudowy ul. Platynowej oraz skrzyżowania Szamotulska / Kasztanowa / Platynowa. Posiadamy wstępną decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych
 • trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej

Batorowo

 • posiadamy pozwolenie na budowę chodnika na ul. Batorowskiej (trwa opracowanie przez TP-KOM dokumentacji projektowej brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej)

Ceradz Kościelny

 • opracowano dokumentację projektową na rozbudowę szkoły podstawowej, trwa opracowanie zmiany miejscowego planu
 • trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przejścia dla pieszych ma ul. Bukowskiej (przy ul. Za Ogrodami)

Chyby

 • ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy przebudowy ul. Kasztanowej, posiadamy wstępną decyzję dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych
 • opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej, trwa opracowanie zmiany miejscowego planu, trwa procedura przetargowa na przebudowę kolizji energetycznej
 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni ul. Pomarańczowej

Góra

 • trwa procedura uzyskania zezwolenia na budowę II etapu ścieżki rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz
 • trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy budowy części dróg oraz opracowanie dokumentacji dla budowy dalszej części dróg na osiedlu „Opałki” – etap I

Jankowice

 • trwa projektowanie oświetlenia ul. Ogrodowej (w kierunku Ceradza Kościelnego)

Kokoszczyn

 • trwają prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym – od Kokoszczyna do Góra

Lusowo

 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ul. Jutrzenki z ul. Polną
 • uzyskano pozwolenie na budowę dla kolejnego odcinka ul. Polnej, którego budowa będzie realizowana razem z łącznikiem z ul. Jutrzenki
 • trwają prace przy budowie ul. Zielnej
 • trwa wykonanie dwóch odcinków ścieżek rekreacyjnych przy jeziorze
 • trwa opracowanie projektu tymczasowej hali sportowej przy szkole podstawowej

Lusówko

 • trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym zezwolenia na kontynuację ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej i Sierosławskiej
 • posiadamy zezwolenie na budowę ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul. Rejsowej), ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od ul. Rejsowej do ul. Tarnowskiej).
 • trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podstawowej
 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu budowy ul. Sierosławskiej (od strony ul. Dopiewskiej)
 • trwa opracowanie projektu tymczasowej hali sportowej przy szkole podstawowej „Kuźnia Talentów”

Przeźmierowo

 • trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)
 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Olszynowej
 • wybrano wykonawcę przebudowy ul. Sosnowej
 • otrzymaliśmy dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej
 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Orzechowej
 • trwa opracowanie dokumentacji budowy łącznika ul. Rzemieślniczej z ul. Bukowską
 • uzyskano decyzję ze Starostwa Powiatowego na termomodernizację starego budynku szkoły podstawowej
 • rozpoczęto prace przy rozbudowie parkingu przy ul. Orzechowej
 • trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Akacjowej (od ul. Dębowej do ul. Wiosny Ludów)

Rumianek

 • trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy stawie
 • trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Szkolnej (od ul. Nowej do PSZOK)

Sady

 • trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy budowy dodatkowego pasa ruchu na ul. Za Motelem
 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Jeżynowej
 • wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia na ul. Jeżynowej
 • trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na odcinku ul. Jagodowej (ok. 90 m od ul. Porzeczkowej)

Sierosław

 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Szafirowej)

Tarnowo Podgórne

 • trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej
 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przedłużenia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego (od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej)
 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Karolewskiej
 • trwa budowa alei z Parku 700-lecia do Termalnego Parku Zdrowia
 • trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Ks. Bryzy
 • trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Romaszewskiego w zakresie uzupełnienia chodnika na brakujących odcinkach (od budynków komunalnych od ul. Pocztowej)
 • trwa budowa sięgacza od ul. Sasankowej
 • trwa opracowanie planu zadrzewienia Parku Społecznego
 • rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację skateparku, zawarto umowę z wykonawcą
 • trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Żurawinowej, Aroniowej i Agrestowej
 • dokonano wyboru wykonawcy nawierzchni na ul. Zbierskiego

Wysogotowo

 • trwa przebudowa ul. Pszennej
 • rozpoczęto budowę dalszego odcinka oświetlenia na ul. Skórzewskiej
 • nasz wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Batorowskiej znalazł się na liście rezerwowej