grfika zwrot podaku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego – II półrocze

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – sierpień 2022 r. (II półrocze)

Wydział Podatków Lokalnych przypomina o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu producent rolny powinien w terminie od 1 do 31 sierpnia br. złożyć stosowny wniosek.

W drugim terminie rozliczenia przyjmowane są faktury VAT (lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Przypominamy, że od 2022 r. zmianie uległy limity zwrotu (informacja ważna, zwłaszcza dla producentów, którym limit nie został jeszcze w tym roku ustalony)!

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2022 r., oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021r.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej naszego urzędu. Zachęcamy jednak do pobrania go z naszej strony internetowej.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku informujemy o możliwości rezerwacji wizyty, pod wskazanymi niżej numerami telefonów:

  • 61 89 59 267 dla producentów rolnych, których gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości: Baranowo, Ceradz Kościelny, Chyby, Lusówko, Wysogotowo,
  • 61 89 59 213 dla producentów rolnych, których gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości: Batorowo, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Przeźmierowo, Rumianek, Sady, Sierosław, Swadzim, Tarnowo Podgórne.

Więcej nt. zwrotu podatku akcyzowego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jarosław Kabaciński
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych