grafika ilustracyjna pole zboże

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych: Nowy wzór wniosku

Wydział Podatków Lokalnych przypomina o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W tym celu producent rolny powinien w terminie od 1 do 29 lutego 2024 roku złożyć stosowny wniosek.

W pierwszym terminie rozliczenia przyjmowane są faktury VAT (lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 roku wynosi:
160,60 zł  x  ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł  x  średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Klienta naszego urzędu. Zachęcamy jednak do pobrania go z naszej strony internetowej.

Więcej na temat zwrotu podatku akcyzowego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne – telefony kontaktowe: 61 89 59 213, 61 89 59 222, 61 89 59 231, 61 89 59 267.