Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych (I półrocze)

Wydział Podatków Lokalnych przypomina o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu producent rolny powinien w terminie do 28 lutego br. złożyć stosowny wniosek.

W pierwszym terminie rozliczenia przyjmowane są faktury VAT (lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Warto wspomnieć, że od bieżącego rozliczenia zmianie uległy limity zwrotu!

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w tym roku nadal 1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2022r., oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021r.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Klienta naszego urzędu. Zachęcamy jednak do pobrania go z naszej strony internetowej.

Przypominamy, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy, obowiązują tymczasowe zasady obsługi interesantów.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku bardzo prosimy o telefoniczną rezerwację wizyty, pod wskazanymi niżej numerami:

  • 61 89 59 222 dla producentów rolnych, których gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości: Baranowo, Ceradz Kościelny, Chyby, Lusówko, Wysogotowo,
    61 89 59 231 dla producentów rolnych, których gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości: Batorowo, Góra, Jankowice, Przeźmierowo, Rumianek, Sierosław,
    61 89 59 213 dla producentów rolnych, których gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości: Kokoszczyn, Lusowo, Sady, Swadzim, Tarnowo Podgórne.

Więcej nt. zwrotu podatku akcyzowego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.