Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku (tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień) niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podczas sesji w dniu 26 stycznia 2021 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę Nr XXXV/581/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku (tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień) niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ze zwolnienia mogą skorzystać podatnicy, będący przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), których na podstawie przepisów szczególnych dotyczy zakaz lub ograniczenie prowadzenia działalności:

  • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A;
  • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z;
  • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0;
  • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30;
  • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z;
  • związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0;
  • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasach: 55.10.Z i 55.20.Z.

Pliki do pobrania: