Zostań Żołnierzem – wstąp do wojska

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu zaprasza ochotników do odbycia przeszkolenia wojskowego, będącego pierwszym krokiem do zawodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza to oferta dla osób z cywila, które dotychczas nie odbywały szkolenia wojskowego, a chciałyby je zrealizować w  trybie ochotniczym.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Muszą być pełnoletni, niekarani za przestępstwo umyślne, posiadać obywatelstwo polskie, brak przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia służby wojskowej oraz posiadać odpowiednie wykształcenie. W przypadku szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimnazjalne lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.

W trakcie szkolenia żołnierze otrzymują: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną, ubezpieczenie oraz ulgowe przejazdy. Dodatkowo, w przypadku kształcenia w korpusie szeregowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1233 zł., a po jego zakończeniu odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2021 roku, tj. ok. 2800 zł.

Aby zgłosić swój akces pełnienia służby wojskowej wystarczy zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym: https://www.zostanzolnierzem.pl lub złożyć wniosek o powołanie w Wojskowej Komedzie Uzupełnień w Poznaniu.

Kandydaci, którzy zadeklarują akces powołania do służby przygotowawczej zostaną zaproszeni do Wojskowego Centrum Rekrutacji i w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności do powołania do czynnej służby wojskowej.

Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych trwa tylko 28 dni i zakończona jest złożeniem uroczystej przysięgi wojskowej. Jest to najkrótsza droga do zawodowej służby wojskowej.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl