Zostań uczniem naszej szkoły muzycznej

Zostań uczniem Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym. Przed nami rekrutacja.

O czym warto wiedzieć?

Kształcenie w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym odbywa się w sześcioletnim oraz w czteroletnim cyklu nauczania. W 2022 r. o przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą kandydaci z roczników 2006 – 2016. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SSM I stopnia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz skompletowanie odpowiedniej dokumentacji i przesłanie skanów na adres mailowy sekretariatu szkoły. Termin przesyłania zgłoszeń i dokumentów: 14.03.2022 r. – 6.05.2022 r.

W 2022 roku Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia organizuje nabór na następujące specjalności:

 • fortepian
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • akordeon
 • flet
 • klarnet
 • saksofon
 • fagot
 • trąbka
 • puzon
 • perkusja

Kwalifikacja kandydatów do SSM I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na:

 • sprawdzeniu uzdolnień muzycznych obejmującym m.in. zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie głosem dźwięków lub krótkich melodii, wyklaskanie lub wystukanie krótkiego motywu rytmicznego,
 • sprawdzeniu przydatności do danej specjalności poprzez ocenę warunków i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

W roku 2022 badanie przydatności do SSM I st. w Tarnowie Podgórnym odbędzie się w dwóch etapach:

ETAP I – sobota, 21 maja 2022 r.

ogłoszenie wyników po I etapie – wtorek, 24 maja 2022 r.

ETAP II (dla kandydatów zakwalifikowanych) – piątek, 27 maja 2022 r.

Kandydaci z roczników 2015 – 2016 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu sześcioletnim, natomiast kandydaci z roczników 2006 – 2011 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu czteroletnim. W przypadku kandydatów z roczników 2012 – 2014 o zakwalifikowaniu do danego cyklu zadecyduje komisja rekrutacyjna. Zapraszamy na drzwi otwarte Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym, które odbędą się sobotę 26 marca o godz. 10:30.