Rachmistrz spisowy – nabór przedłużony do 16.02

Uwaga nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Praca polegać będzie na przeprowadzaniu wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

Wystarczy m.in. mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje  Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Daria Kwiatkowska, tel. 61 8959 209, wso@tarnowo-podgorne.pl

Formularz: Oferta kandydata na rachmistrza spisowego 2021

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych