Znamy skład komisji ds. przeprowadzenia wyborów w Sołectwie Sierosław

Na podstawie § 23 Uchwały nr XXXI/525/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sierosław w związku z § 3 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 20/2022 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Sierosław, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza, że do prac w komisji zgłoszono trzy kandydatury. W związku z tym, że jest to wymagana liczba członków komisji, wyborów do komisji nie przeprowadza się.

Skład Komisji ds. przeprowadzenia wyborów:

  1. Irmina Spychała
  2. Barbara Antkowiak
  3. Małgorzata Gajzlerowicz

Pliki do pobrania: