Znamy kandydatów na Sołtysa Sierosławia

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne na podstawie § 24 Uchwały nr XXXI/525/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sierosław w związku z § 4 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 20/2022 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Sierosław ogłasza, że do Rady Sołeckiej zgłoszono dwie kandydatury. W związku z tym, że jest to wymagana liczba zgłoszeń niezbędna do uzupełnienia składu Rady Sołeckiej, wyborów nie przeprowadza się.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

  1. Marek Strzelecki
  2. Wioletta Komorska

Zgłoszono dwie kandydatury na Sołtysa wsi Sierosław:

  1. Marek Siwczak
  2. Zbigniew Kubiak

Wybory Sołtysa odbędą się w dniu 23.02.2022r. w godzinach od 16.00 do 19.00 w świetlicy wiejskiej w Sierosławiu, ul. Dworska 3, 62-080 Sierosław.

Pliki do pobrania: