Zmieni się opłata za odpady

Zgodnie z uchwałą nr LXIV/1076/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dniem 1 lipca 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Oznacza to, że w tym roku za zagospodarowanie odpadów płacimy następująco: za miesiące od stycznia do czerwca włącznie – 26 zł / mies. od mieszkańca, a od lipca – 29 zł / mies. od mieszkańca. Indywidualny numer konta bankowego, na jaki są uiszczane opłaty, pozostaje taki sam.

Do 30 czerwca o zmianie wysokości opłaty właściciele nieruchomości zostaną zawiadomieni listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Uwaga: nieodebranie listu nie zwalnia z wnoszenia opłaty w nowej wysokości.

Wysokość opłaty za odpady wynika ze złożonej przez mieszkańca deklaracji. Na tej podstawie do 15 dnia każdego miesiąca, np. do 15 kwietnia za kwiecień itd. należy wpłacać opłatę na indywidualne konto przypisane do mieszkańca (Gmina nie wysyła odrębnych faktur).