Zmiany zasad obsługi klienta [od 27.01.2022]

Informujemy, że od 27 stycznia, do odwołania mogą wystąpić utrudnienia i ograniczenia w obsłudze klientów w związku z sytuacją epidemiczną w Urzędzie Gminy. Wprowadzone zostają następujące zmiany:

  • w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne: zawieszamy bezpośrednią obsługę klienta w budynku A. Przyjmowanie klientów nadal odbywa się w budynku C oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie,
  • w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie:  utworzono osobne stanowisko ds. dowodów osobistych, tel. 61 2275 873 (872). W sprawach związanych z dowodami osobistymi w pierwszej kolejności obsługiwani będą mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne.
    Sukcesywnie wprowadzany będzie kalendarz wizyt (termin na złożenie wniosku o dowód i termin na odbiór dowodu).
    W pozostałych sprawach Filia Urzędu w Przeźmierowie przyjmuje mieszkańców bez zmian, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego (jednocześnie w Filii Urzędu przebywać mogą 2 osoby), tel. 61 2275 872 (873).

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą mailową i telefoniczne (listę dyżurnych numerów do wydziałów podajemy poniżej) oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP i aplikacji eUrząd.

Jak załatwiać sprawy urzędowe przez platformę ePUAP?

Więcej informacji

Jak korzystać z aplikacji eUrząd?

Więcej informacji

Wykaz dyżurnych numerów telefonów w Urzędzie Gminy

 

WYDZIAŁ/BIURO

 

 

NUMER TELEFONU / MAIL

 

Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej

61 89 59 200

61 81 46 221

Biuro Rady Gminy

692 491 430

Biuro Obsługi Administracyjnej Wójta/ Sekretariat Wójta

61 89 59 201

Urząd Stanu Cywilnego

61 89 59 219
61 89 59 243
61 10 23 046

Wydział Infrastruktury Drogowej

61 89 59 302

Biuro Windykacji

61 89 59 307

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

61 89 59 230

61 89 59 305

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

61 89 59 251

61 8959 261

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

61 89 59 264

Archiwum Zakładowe

61 89 59 291

Inspektor Ochrony Danych

61 89 59 291

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

61 8959 271

fu@tarnowo-podgorne.pl

kontakt@tarnowo-podgorne.pl

 

Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska

61 89 59 226

Wydział Spraw Obywatelskich

61 89 59 204 lub 61 89 59 260 – profil zaufany, CEIDG

61 8959 272 / 61 8959 252 / 61 8959 218 – meldunki, nadawania nr pesel, dowody osobiste, Karta Dużej Rodziny

Wydział Podatków Lokalnych

61 8959 285 / 61 8959 311 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
61 8959 214 – podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
61 8959 214 / 61 8959 268 – (os. fizyczne) księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
61 8959 213 / 61 8959 231 / 61 8959 267 – (os. fizyczne) wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
61 8959 286 – (os. prawne) wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, zaświadczenia w tym zakresie

Ośrodek Pomocy Społecznej

61 89 59 340

61 89 59 341

Filia Urzędu w Przeźmierowie

61 22 75 873

61 22 75 872

Straż Gminna

61 81 47 986