Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji podmiejskiej

 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od wtorku, 2 stycznia 2024 r., na wniosek Operatora TPBUS, nastąpi korekta rozkładów linii nr 801, 803, 811, 812 i 821 w dni robocze. 

Poniżej wykaz zmian: 

  • na linii nr 801 kursy będą wykonywane wyłącznie przez Operatora TPBUS, wprowadzony zostanie zmieniony rozkład jazdy oraz przebieg trasy w rejonie Ogrodów (dojazd do przystanku końcowego ul. Polską i Nowina, powrot do Baranowa ul. Dąbrowskiego) wraz z przystankiem końcowo-początkowym (zlokalizowanym na ul. Szpitalnej po stronie pętli tramwajowej, analogicznie jak pozostałe linie TPBUS); 
  • kurs linii nr 803 odjeżdżający o godz. 8:05 z przystanku Ogrody w kierunku dworca Junikowo będzie odjezdżać 5 minut później, tj. o godz. 8:10; 
  • kurs linii nr 811 odjezdżający o godz. 6:52 z pętli w Lusówku w kierunku Ogrodów będzie odjezdżać 2 minuty wcześniej, tj. o godz. 6:50; 
  • kurs linii nr 811 odjezdżający o godz. 18:25 z przystanku Ogrody w kierunku pętli w Lusówku będzie odjeżdżać 5 minut później, tj. o godz. 18:30; 
  • kurs linii nr 812 odjeżdżający o godz. 6:20 z przystanku Ogrody w kierunku pętli w Grzebienisku będzie odjezdżać 3 minuty później, tj. o godz. 6:23; 
  • kurs linii nr 812 odjeżdżający o godz. 13:43 z przystanku Ogrody w kierunku pętli w Grzebienisku będzie odjeżdżać 3 minuty wcześniej, tj. o godz. 13:40; 
  • kurs linii nr 812 odjeżdżający o godz. 14:41 z pętli w Grzebienisku w kierunku Ogrodów będzie odjezdżać 3 minuty wcześniej, tj. o godz. 14:38; 
  • kurs linii nr 821 odjeżdżający o godz. 5:00 z pętli Lusówko/Rozalin kierunku Ogrodów będzie odjezdżać 12 minut wcześniej, tj. o godz. 4:48. 

Pozostałe godziny odjazdów nie ulegają zmianom.