Zmiany w obsłudze klienta w Urzędzie Gminy

Informujemy, że od dzisiaj, tj. 26 stycznia, do odwołania mogą wystąpić utrudnienia i ograniczenia w obsłudze klientów w związku z sytuacją epidemiczną w Urzędzie Gminy:

– w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne: zachęcamy do umówienia się na wizytę telefonicznie przez Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej (tel. 61 8959 200, 61 8959 221),

– w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie: w sprawach związanych z dowodami osobistymi w pierwszej kolejności obsługiwani będą mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą mailową i telefoniczne (listę dyżurnych numerów do wydziałów podajemy poniżej) oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP i aplikacji eUrząd.

Jak załatwiać sprawy urzędowe przez platformę ePUAP?

Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

Jak korzystać z aplikacji eUrząd?

Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

Wykaz dyżurnych numerów telefonów w Urzędzie Gminy

 

WYDZIAŁ/BIURO

 

 

NUMER TELEFONU / MAIL

 

Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej

61 89 59 200

61 81 46 221

Biuro Rady Gminy

692 491 430

Biuro Obsługi Administracyjnej Wójta/ Sekretariat Wójta

61 89 59 201

Urząd Stanu Cywilnego

61 89 59 219
61 89 59 243
61 10 23 046

Wydział Infrastruktury Drogowej

61 89 59 302

Biuro Windykacji

61 89 59 307

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

61 89 59 230

61 89 59 305

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

61 89 59 261

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

61 89 59 264

Archiwum Zakładowe

61 89 59 291

Inspektor Ochrony Danych

61 89 59 291

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

61 8959 271

fu@tarnowo-podgorne.pl

kontakt@tarnowo-podgorne.pl

 

Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska

61 89 59 226

Wydział Spraw Obywatelskich

61 89 59 204 lub 61 89 59 260 – profil zaufany, CEIDG

61 8959 272 / 61 8959 252 / 61 8959 218 – meldunki, nadawania nr pesel, dowody osobiste, Karta Dużej Rodziny

Wydział Podatków Lokalnych

61 8959 285 / 61 8959 311 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
61 8959 214 – podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
61 8959 214 / 61 8959 268 – (os. fizyczne) księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
61 8959 213 / 61 8959 231 / 61 8959 267 – (os. fizyczne) wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
61 8959 286 – (os. prawne) wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, zaświadczenia w tym zakresie

Ośrodek Pomocy Społecznej

61 89 59 340

61 89 59 341

Filia Urzędu w Przeźmierowie

61 22 75 873

61 22 75 872

Straż Gminna

61 81 47 986