dodatek osłonowy

Złóż wniosek o dodatek osłonowy!

Ministerstwo Energii i Klimatu informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Wnioski o dodatek osłonowy można składać  swojej gminie,  w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach. tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Jeżeli wniosek wpłynie po 31 stycznia 2022 r., ale do 31 października 2022 r., to wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo, niezwłocznie, najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. W naszej Gminie obsługą dodatków osłonowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Formularze wniosków są dostępne:

  • w wersji elektronicznej – do pobrania poniżej,
  • w wersji papierowej: w Ośrodku Pomocy Społecznej, w bud. C Urzędu Tarnowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie, w godzinach pracy, tj. pon. 8.30-18.00, wt-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.

Wnioski przyjmowane są w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej, w bud. C w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie, w godzinach pracy, tj. pon. 8.30-18.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.

Do pobrania:

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy