Zbliża się termin likwidacji kotłów pozaklasowych

1 stycznia 2024 r. to termin kiedy to mieszkańcy województwa wielkopolskiego muszą pozbyć się kotłów pozaklasowych niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.

Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą antysmogową nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., dotyczącą obszaru województwa wielkopolskiego docelowo eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:

  • spełniające wymogi emisji i sprawności wg Ekoprojektu lub klasy 5. normy PN EN 303-5:2012,
  • wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące,
  • pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.

Piece i kominki będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg Ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg Ekoprojektu.

Pozostałe terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:

  • do 1 stycznia 2026 r. będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez Ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%
  • od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.