Zbieramy opinie w Gminie Tarnowo Podgórne

W czerwcu na terenie naszej Gminy planujemy przeprowadzić badania opinii publicznej.

– Badania opinii zlecamy od kilku lat, a ich wyniki są podstawą do podejmowania kolejnych gminnych inicjatyw – mówi Wójt Tadeusz Czajka. W zeszłym roku przez pandemię i wprowadzone obostrzenia musieliśmy akcję zawiesić, ale w tym roku ankieterzy zapukają do wybranych mieszkań – dodaje Tadeusz Czajka.

Na zlecenie Gminy badania prowadzi Pracownia Badań Opinii Publicznej i Rynku. Przy zastosowaniu odpowiednich metod statystycznych zostanie wytypowana reprezentatywna grupa mieszkańców tak, aby jej struktura wiekowa, płciowa itp. odpowiadała rzeczywistej strukturze Gminy. Ankieterzy zwrócą się z prośbą o odpowiedzi na pytania o jakość życia w Gminie. W tym roku kilka z nich będzie dotyczyło również wpływu pandemii na życie naszej społeczności lokalnej. Prosimy o pozytywne przyjęcie ankieterów – Państwa odpowiedzi pomogą nam poznać opinie mieszkańców na temat naszej Gminy!