grafika punkyt konsultacyjny czyste powietrze

Zapraszamy do info-punktów „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym (budynek C) oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie działają punkty konsultacyjno-informacyjne Programu „Czyste Powietrze”. W trakcie dyżurów pracownicy Urzędu odpowiadają na pytania związane z realizacją Programu, skierowanego do właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Do punktów zapraszamy w następujących godzinach:

  • Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym (budynek C), czwartek, godz. 9.00 – 14.00
  • Filia Urzędu w Przeźmierowie, poniedziałek, godz. 11.00 – 16.00

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr 798 913 890 lub mailowo czystepowietrze@tarnowo-podgorne.pl.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie można otrzymać na wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową). Po więcej informacji zapraszamy do punktów informacyjnych.