Zadbaj o swoje zdrowie: Szczepienia przeciwko grypie

Zachęcamy mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne do udziału w akcjach profilaktycznych. O czym warto wiedzieć?

Gminny program bezpłatnych szczepień profilaktycznych

PRZYCHODNIA SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, pon-pt, w godz. 8.00- 18.00, tel. 61 81 46 262

 • Gminny program szczepień przeciwko grypie – dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne

PRZYCHODNIA MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo, pon. – pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 63 900:

 • Gminny program szczepień przeciwko grypie – dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne

Aby skorzystać z bezpłatnych badań lub szczepień należy być mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne/ posiadać Kartę Mieszkańca

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej w powiecie poznańskim

Program adresowany jest do osób po 65 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31.12.1956 r.) zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego i obejmuje edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Planowany termin rozpoczęcia rejestracji do szczepień – 2 listopada 2021 r.

Szczepienia będą wykonywane w dni robocze w przychodniach lekarskich na terenie gmin bądź w Poznaniu. Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z przychodnią zdrowia właściwą ze względu na miejsce zameldowania, za wyjątkiem mieszkańców gmin BUK, DOPIEWO, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, MOSINA, POBIEDZISKA i ROKIETNICA, którzy mogą się rejestrować u Wykonawcy Programu – firmy EDICTUM sp. z o.o.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek obowiązuje kolejność zgłoszeń. Program finansowany jest w całości ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją przychodni Med-Lux  (ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo) z udziału w „Programie  polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego” osoby w wieku od 65 lat, zameldowane na terenie gminy Tarnowo Podgórne zapraszamy na szczepienie do  siedziby Wykonawcy Programu tj. firmy Edictum Sp. z o.o. Poznań, ul. Mickiewicza 31 (tel.: 573 149 181, 61 847 04 54).

Szczepienia odbywają się w: poniedziałek 9:00-13:00, środę 10:00-15:00, czwartek 13:00-18:00, piątek 10:00-13:00.

Ogólnopolski program szczepień

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę. W czasie pandemii szczególnie wskazane jest zapobieganie zachorowaniu. Sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a kończy w kwietniu.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do jednego z punktu szczepień wskazanego na mapie znajdującej się pod artykułem i umówisz na termin zabiegu. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu.

Nie ma potrzeby przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie. Jeżeli jesteś pracodawcą, prowadzisz przedszkole, szkołę lub dom pomocy społecznej, możesz umówić się z punktem na organizację szczepień Twoich pracowników, studentów lub podopiecznych.

Gdzie można się zaszczepić?

 • Poznańskie Centrum Otolaryngologii Tarnowo Podgórne, tel. 664536225
 • BO.MEDICA Przeźmierowo, tel. 782108108
 • MED – LUX Przeźmierowo, tel. 618163900
 • Medikor Braniewska, tel. 512987874
 • Saluber Tarnowo Podgórne, tel. 618146262