Za odbiór odpadów zapłać tak jak w ubiegłym roku: O czym warto pamiętać?

Przypominamy, że płatność za odbiór odpadów w Gminie Tarnowo Podgórne odbywa się na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Kwoty i numery kont pozostają bez zmian.

KIEDY SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ?

  • w przypadku zakupu lub wynajmu nieruchomości
  • w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji np. zmiany osób zamieszkałych
  •  w przypadku wyprowadzki lub sprzedaży nieruchomości

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

  • właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, najemca

GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

  • w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne lub w filli Urzędu Gminy w Przeźmierowie
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne e PUAP lub na portalu e – URZĄD w Tarnowie Podgórnym

Po złożeniu deklaracji mieszkaniec otrzymuje decyzję z podanym numerem konta, na który trzeba wpłacić określoną w deklaracji kwotę.