Wznawiamy wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasach drogowych

W lutym informowaliśmy, że wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasach drogowych oraz odbieranie pasów drogowych po wykonanych pracach związanych z budową infrastruktury technicznej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wstrzymane do odwołania.

Powodem wstrzymania robót oraz odbiorów pasów drogowych były wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne i terenowe (opady śniegu i ujemne temperatury, a w przypadku chwilowego ocieplenia występujący wysoki poziom wód gruntowych jak i powierzchniowych). Warunki te powodowały, że wykonawcy sieci i przyłączy, nie mieli możliwości właściwego prowadzenia robót ziemnych oraz należytego przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.

Dziś z racji poprawnych warunków atmosferycznych oraz terenowych (ustąpienie zmarzliny w gruncie oraz odpowiednie warunki wodne) wydawanie zezwoleń zostaje wznowione.