Wydział Podatków Lokalnych przypomina: Dziś przypada termin płatności

Wydział Podatków Lokalnych przypomina, że dzisiaj (15 marca) przypada termin płatności:

  • I raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  • III raty podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  • I raty podatku rolnego,
  • I raty podatku leśnego od osób fizycznych,
  • III raty podatku leśnego od osób prawnych,
  • III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie wyjaśniamy, że dla podatników, którym decyzję w sprawie wymiaru podatku doręczono po dniu 1 marca, termin płatności podatku (z mocy prawa) ulega zmianie – na termin płatności w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji podatkowej.