Wybory uzupełniające ławników

Informacja o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2024-2027 upływa 29 lutego 2024 roku.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej