Wybory 2023: Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne głosują

Już 15 października odbędą się wybory Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. O czym warto wiedzieć?

Wybory, to wielkie święto demokracji

Niech każdy cieszy się wolnością wyboru. Nie możemy przespać tego momentu, bo wybory to czas decyzji o kształcie państwa – od wartości po gospodarowanie pieniędzmi. Jak prześpimy, to inni wybiorą za nas. Każdy głos się liczy, bo wynik to suma indywidualnych wyborów.

Gdzie można sprawdzić, czy jest się zarejestrowany do głosowania?

Jeśli nie jesteśmy pewni czy nasze nazwisko znajduje się w rejestrze wyborców, na przykład z powodu niedawnej zmiany miejsca zamieszkania, istnieje możliwość sprawdzenia tego ma portalu gov.pl, w urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicy. W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie rejestru wyborców. Procedura ta wymaga osobistego stawienia się w urzędzie. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku, zostaniemy poinformowani ustnie, czy nasze nazwisko figuruje w rejestrze.

Jeżeli okaże się, że nasze nazwisko nie widnieje w rejestrze, mamy możliwość dokonania zameldowania na pobyt stały lub też złożenia wniosku o wpisanie do rejestru. W takiej sytuacji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają pięć dni na rozpatrzenie naszego wniosku.

Pamiętaj, że aby móc oddać swój głos, konieczne jest znalezienie się w spisie wyborców. Spis ten jest udostępniany na życzenie obywateli od 1 września. Od tego momentu każda osoba posiadająca profil zaufany będzie mogła samodzielnie sprawdzić swoje dane na stronie gov.pl. Proces tworzenia spisu opiera się na informacjach zawartych w rejestrze wyborców oraz na osobach, które dobrowolnie dodadzą się do spisu na własny wniosek.

Jak dopisać się na stałe do rejestru?

Aby na stałe dopisać się do rejestru w danym miejscu musisz spełniać określone warunki. W Centralnym Rejestrze Wyborców może być ujęty wyborca, jeżeli:

  • mieszka na stałe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, a nie jest zameldowany na pobyt stały,
  • przebywa na stałe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, ale aktualnie nie posiada adresu zameldowania,
  • mieszka na stałe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, ale pod innym adresem niż jest zameldowany na pobyt stały, 
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. 

W celu wykazania i potwierdzenia stałego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Tarnowo Podgórne należy poza wnioskiem przedłożyć odpowiednie dokumenty. Takimi dokumentami mogą być: Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne, akt własności lub umowa najmu mieszkania, umowy na media (prąd, gaz, woda, telefon), w której są twoje dane, oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym potwierdzi stałe przebywanie w danym lokalu oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to oświadczenie jest właścicielem.

Nie wiesz gdzie będziesz 15 października, a chcesz zagłosować?

Jeśli nie wiesz gdzie będziesz 15 października, a chcesz zagłosować, to możesz złożyć w urzędzie gminy wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – na złożenie wniosku masz czas do 12 października.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu
wyborców, w którym został on ujęty. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę (w upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) nazwisko i nr PESEL wyborcy oraz
pełnomocnika.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy przygotować:

  1. Dowód osobisty lub paszport
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Miejsce złożenia wniosku/odbioru:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, Budynek C ul. Poznańska 94,
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 27 lub 28

Będzie więcej lokali wyborczych. Gdzie zagłosować w Gminie Tarnowo Podgórne?

Znamy już wszystkie obwody i ich granice w związku z wyborami do Sejmu i Senatu, które odbędą się 15 października 2023 r. Zmianie ulegnie liczba komisji. Lokal wyborczy zostanie utworzony w każdej wsi. Zobacz wykaz wszystkich lokali wyborczych.

Referendum podczas wyborów

15 października między godziną 7:00 a 21:00 będzie można oddać głos w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, ale także w referendum ogólnokrajowym.

Wszystkie pytania referendalne znajdą się na jednej karcie. Przy każdym z nich należy zaznaczyć krzyżykiem jedną z dwóch odpowiedzi: TAK albo NIE. Jak mówi ustawa o referendum ogólnokrajowym, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „x” w żadnej z ratek obok odpowiedzi na pytanie, głos uważa się za nieważny. Należy też pamiętać, że nie trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania referendalne. Można odpowiedzieć na część z nich, a brak odpowiedzi na pozostałe pytania nie wpłynie na ważność zaznaczonych odpowiedzi.

Wszystkie karty należy wrzucić do tej samej urny wyborczej. Jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak, nie ma obowiązku pobrania wszystkich trzech kart do głosowania. Jest to wyłącznie wola wyborcy.

  • Jeśli chcesz wziąć udział w referendum – odbierasz kartę, zaznaczasz krzyżykiem jedną z dwóch odpowiedzi i wrzucasz do urny wyborczej
  • Jeśli nie chcesz wziąć udziału w referendum – informujesz komisję wyborczą, że nie chcesz głosować w referendum. Informacja ta zostaje odnotowana w celu poprawnego przeliczenia ilości wydanych kart. Nie należy niszczyć karty referendalnej – kto niszczy kartę do głosowania podlega karze do lat 3.