Wieża w Przeźmierowie – historii ciąg dalszy

Na Zebraniu Wiejskim w Przeźmierowie (9 stycznia w Centrum Integracji Obywatelskiej) ponownie poruszono temat budowy wieży telefonii komórkowej przy ul. Zacisze.

Przypomnijmy, na listopadowym spotkaniu w Urzędzie Gminy, inwestor – firma P4 (operator PLAY) określił, że alternatywą może być jedno z trzech rozwiązań: umieszczenie nadajników na elewacji kościoła, postawienie konstrukcji na jednym z budynków szkolno-sportowych przy ul. Kościelnej lub wybudowanie wieży na terenie parku im. Kanikowskiego. 30 listopada w CIO odbyło się Zebranie Wiejskie w tej sprawie – uczestniczyło w nim niespełna 40 mieszkańców. Wśród propozycji P4 największe poparcie uzyskał park, (teren pośród wysokich drzew). Jednocześnie uczestnicy wskazali, by rozważyć także budynki Agrobexu i CIO. Jednakże pierwsza propozycja wymagałaby zgody tamtejszej wspólnoty mieszkaniowej (której – jak już zapowiadano na Zebraniu – inwestor nie uzyska). Natomiast postawienie konstrukcji z nadajnikami na CIO wiązałoby się z poważnymi pracami budowlanymi: przebudową dachu (konstrukcja z drewna), a budynek jest jeszcze na gwarancji. Ponadto i w tym przypadku sprzeciw zapowiadali członkowie wspólnoty mieszkaniowej Agrobex.

Temat wieży został ponownie poruszony na Zebraniu Wiejskim w styczniu. II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek pokazał umiejscowienie wieży w parku im. Kanikowskiego, zgodne z technicznymi wymaganiami dla takich inwestycji.  Sprzeciwiła się jej kolejna grupa mieszkańców, a dyskusja rozgorzała. Wójt zobowiązał się wówczas do umówienia spotkania z Księdzem proboszczem przeźmierowskiej parafii, by jeszcze raz omówić możliwość zamontowania nadajników na elewacji kościoła.

Spotkanie w parafii miało miejsce w niedzielę, 14 stycznia, a uczestniczyli w nim: Ksiądz proboszcz Tomasz Szukalski, członkowie parafialnych Rad – Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Radni gminni z Przeźmierowa, Sołtys Przeźmierowa Katarzyna Preyer z Radnymi sołeckimi oraz Wójt Tadeusz Czajka.
Po półtoragodzinnej dyskusji członkowie Rad parafialnych podtrzymali swoje dotychczasowe negatywne stanowisko.

Wobec tego Wójt Tadeusz Czajka zwrócił się do firmy P4 z prośbą o wskazanie kolejnych możliwych lokalizacji.